wersja kontrastowa wersja tekstowa mapa strony
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
bart.sopot.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o sprzedaż nieruchomości położonej w Sopocie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 61

Informacja o wyniku

Dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART z siedzibą w Sopocie ul. Kościuszki 61,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sopocie:

ul. Tadeusza Kościuszki 61, Sopot -  działka nr 67/2 z obrębu 001, pow. 1.730 m2, KW nr GD1S/00004519/3. Nieruchomość stanowi przedmiot użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku o funkcji biurowej, o powierzchni użytkowej 768,80 m2.

Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Koncertowej Budynku PFK na terenie Opery Leśnej – ul. Moniuszki 12, Sopot.

Cena wywoławcza: 7.958.000,00 zł

Wadium: 795 800,00 zł;

Termin wydania nieruchomości – 31 października 2018r.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w na konto Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Bank Millennium S.A. nr 50 1160 2202 0000 0000 6194 9536

Termin wpłaty wadium: do dnia 31 sierpnia 2018 roku (włącznie). W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 31 sierpnia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach oraz Regulamin przetargu zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BART www.bart.mirobip.pl

Udział w przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów i osób ich reprezentujących na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 4.05.2016).

 

 

Data publikacji: 01.08.2018 (22:29) Data aktualizacji: 10.09.2018 (16:08)
Osoba publikująca: Daria Winiarska Osoba modyfikująca: Daria Winiarska
Autor: Daria Winiarska liczba wejść: 20463
Rejestr zmian