przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Górne menu:Boczne menu


Informacje o konkursie

Bałtycka Agencja Artystyczna BART zaprasza do udziału w Konkursie na wybór rezydenta Teatru przy al. Mamuszki 2 w Sopocie.Uczestnikami Konkursu mogą być artyści, animatorzy, grupy artystyczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie objętym Konkursem.

Zgłoszenia należy przesłać w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sekretariat@bart.sopot.pl

Termin zgłoszeń mija 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.bart.sopot.pl

lub poniżej do pobrania:

/files/userfiles/FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY.docx

/files/userfiles/REGULAMIN%20KONKURSU%20NA%20REZYDENCJ%C4%98%20ARTYSTYCZNE%C4%84%20W%20TEATRZE.pdf

 


Copyright © Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Stanisława Moiuszki 12, 81-829 Sopot